Fokus

Kundiges

Bedrywe

Stoeterye

Blogs

Jongste Blogs

Skryf 'n blog Nog blogs
  • Ons Wolke

    Wolke, die draer van die so belangrike lewensmiddel, vir die boer en indirek vir al wat lewende wese is, reën. In ons omgewing sien ek gereeld die wonderlikste wolk[…]

  • Gehate Apparate

    As mens, die groenes en die haters van Monsanto, so luister, behoort hierdie apparate of boerdery implemente of gereedskap of masjienerie, wat jy hulle ookal wil[…]

  • Namakwa Dreyer, groot gees †

    So onthou ek Namakwa Dreyer, een van die groot geeste in die skaap- en wolbedryf.

Resepte